Editor(Vietnamese Speaker) – Philippines

Compartir en Twitter
Facebook
LinkedIn
Imagen oferta de trabajo de redacción

Título de la oferta: Editor(Vietnamese Speaker) – Philippines

Categoría: Redacción

Empresa: Nielsen


Gracenote, a Nielsen Media company, provides entertainment metadata and technology that powers the world’s top cable and satellite providers, consumer electronics, automakers and music services. Metadata drives all product lines — all are based on data connectivity! We provide clients with a comprehensive global database of compositions, writers and publishers – linking compositions to recordings at scale using machine learning. Providing publishers, societies and entertainment services with essential reference data for rights management.

About The Role

Expect to create, curate and enhance content: both for currently airing TV programs, as well as maintaining a permanent library of TV program data. Proactively research information for TV and Movies assets.

Về Vai Trò

Mong đợi để sáng tạo, quản lý và nâng cao nội dung: cho cả hai chương trình truyền hình hiện đang phát sóng, cũng như duy trì lâu dài cho một thư viện dữ liệu chương trình TV. Chủ động nghiên cứu thông tin cho chương trình TV và nội dung phim.

Responsibilities

 • Write and rewrite synopsis, create a content database for movies, shows and episodes both in Vietnamese and English for Vietnam Market.
 • Follow in– house reports to correct or enhance overall data.
 • Investigate, confirm and document questionable program content through research.
 • Maintain accurate database information and provide updating of outdated information.
 • Ensure the authenticity of program information and offer the data timely.
 • The role is potential conversion/extension.

Trách Nhiệm

 • Viết và viết lại khái niệm, sáng tạo cơ sở dữ liệu nội dung cho phim, chương trình và phim tập cho cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh của Thị Trường Việt Nam.
 • Theo dõi báo cáo nội bộ để sửa hoặc nâng cao dữ liệu tổng thể.
 • Khảo sát, xác nhận và ghi lại nội dung chương trình có vấn đề thông qua nghiên cứu.
 • Duy trì thông tin cơ sở dữ liệu chính xác và cung cấp cập nhật thông tin lỗi thời.
 • Đảm bảo tính xác thực của thông tin chương trình và cung cấp dữ liệu kịp thời.
 • Vai trò là tìm năng sự cải biến hoặc sự mở ̀rộng.

Requirements And Skills

 • Proficient in reading and writing in both Vietnamese and English
 • Cultural sensitivity towards certain words, sentences, concepts
 • Strong research, rephrasing, rewriting skills
 • Showcase a clear understanding of television content and the entertainment industry
 • Passionate about television and avid follower of Vietnam shows and movies
 • Be comfortable with MS office tools and web applications

Điều Kiện Cần Thiết & Kỹ Năng

 • Đọc và viết thành thạo cả Tiếng Việt và Tiếng Anh
 • Sự nhạy cảm về văn hóa đối với một số từ, câu, khái niệm
 • Kỹ năng nghiên cứu mạnh mẽ, diễn đạt lại, viết lại
 • Thể hiện sự hiểu biết rõ ràng về nội dung truyền hình và nghành công nghiệp giải trí
 • Đam mê truyền hình và là người theo dõi cuồng nhiệt của các chương trình và phim Việt Nam
 • Phải thông thạo với các công cụ văn phòng MS và ứng dụng web

About The Team

Gracenote, a Nielsen company, provides music, video, and sports content along with technologies to the world’s hottest entertainment products and brands,which is also a global standard for music and video recognition which is supported by the largest source of entertainment data. Gracenote features descriptions of more than 200 million tracks, TV listings for 85+ countries and statistics from 4,500 sport leagues and competitions.

Về Đội

Gracenote, công ty Nielsen, cung cấp nội dung âm nhạc, video, và thể thao cùng với các công nghệ cho đến các sản phẩm và thương hiệu giải trí hot nhất thế giới, đây cũng là tiêu chuẩn toàn cầu về âm nhạc và nhận dạng video được hổ trợ bởi nguồn dữ liệu giải trí lớn nhất. Gracenote tính năng mô tả của hơn 200 triệu bản nhạc, danh sách TV truyền hình cho hơn 85 quốc gia và số liệu thống kê từ 4,500 các giải đấu và các cuộc thi thể thao.

About Nielsen

By connecting clients to audiences, we fuel the media industry with the most accurate understanding of what people listen to and watch. To discover what audiences love, we measure across all channels and platforms⁠—from podcasts to streaming TV to social media. And when companies and advertisers are truly connected to their audiences, they can see the most important opportunities and accelerate growth.

Do you want to move the industry forward with Nielsen? Our people are the driving force. Your thoughts, ideas and expertise can propel us forward. Whether you have fresh thinking around maximizing a new technology or you see a gap in the market, we are here to listen and take action. Our team is made strong by a diversity of thoughts, experiences, skills, and backgrounds. You’ll enjoy working with smart, fun, curious colleagues, who are passionate about their work. Come be part of a team that motivates you to do your best work!

Về Công Ty Nielsen

Bằng cách kết nối khách hàng với khán giả, chúng tôi tiếp sức cho nghành truyền thông với sự hiểu biết chính xác nhất về những gì mọi người nghe và xem. Để khám phá những gì khán giả yêu thích, chúng tôi đo lường trên tất cả các kênh và nền tảng – từ podcasts đến truyền hình trực tuyến TV đến mạng xã hội. Và khi các công ty và nhà quảng cáo thực sự kết nối với khán giả của họ, họ có thể nhìn thấy những cơ hội quan trọng nhất và đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Bạn có muốn phát triển nghành công nghiệp này về phía trước với Nielsen không? Người của chúng tôi là động lực. Sự suy nghĩ, ý tưởng và kiến thức chuyên môn của bạn có thể thúc đẩy chúng tôi tiến lên phía trước. Cho dù bạn có tư duy tươi mới về việc tối đa hóa một công nghệ mới hoặc bạn thấy một khoảng trống trên thị trường, chúng tôi ở đây để lắng nghe và hành động. Đội của chúng tôi được phát triển mạnh mẽ bởi sự đa dạng về suy nghĩ, kinh nghiệm, kỹ năng, và nền tảng. Bạn sẽ thích thú làm việc với những đồng nghiệp thông minh, vui vẻ, hiếu kỳ, là ngững người đam mê công việc của họ. Hãy trở thành thành viên của một nhóm thúc đẩy bạn để làm tốt nhất công việc của bạn!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Tumblr
Mix

Social Media Editor
WebMD

Medscape, a division of WebMD, develops and hosts physician portals and related mobile applications that make it easier for physicians and healthcare professionals to access clinical reference sources […]

VER TELETRABAJO »

Nieuws redacteur
HardwareInfo

Vind je het leuk om bezig te zijn met het laatste nieuws op het gebied van computerhardware en technologie. Bij Hardware Info zijn we op zoek naar nieuwsredacteuren die ons actieve team kunnen aanvull […]

VER TELETRABAJO »

Editor
HQ Products

Basically, the candidate, who has this job, will be responsible for adding products onto the Amazon seller account. We will provide the stuff and train you. You will be using Excel file to add the pro […]

VER TELETRABAJO »

Senior Editor, Guides
IGN Entertainment

Description Senior Editor, Guides Our team is seeking a new member who can expand IGN’s game strategy guides by leading our coverage of popular and trending games. IGN’s editorial team is made […]

VER TELETRABAJO »

Temas del foro...